You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Tények
Érdekesség

Versenyvizsga!

A Csíkszeredai Sportklub versenyvizsgát hirdet. A hirdetés román nyelven alább olvasható.

Sport Club cu sediul în M-Ciuc str. N.Bălcescu nr.9 jud Harghita anunţă  concurs  în data  de 27 iunie 2022 orele 15  pentru ocuparea postului de consilier I. cu studii superioare in domeniul filologiei in comunicații, respectiv in domeniul economic.

 

 Conditii de participare 

- cunoașterea limbii române – scris și vorbit;

- comunicare la nivel avansat in limba engleză – scris și vorbit;

- comunicare in limba franceză la nivel avansat – scris și vorbit;

- cunoștințe economice in domeniul gestiunii și administrării afacerilor;

- cunoştinţe de utilizare a calculatorului, noțiuni de bază in operarea Word și Excel;

- fără antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni.

 

 Documentele necesare pentru înscriere la concurs

  • cerere de înscriere;
  • copia diplomelor universitare ;
  • copia actului de identitate;
  • dovada vechimii în muncă Revisal;
  • cazier;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă;
  • adeverinţă medicală;
  • curriculum vitae

Dosarele candidaţilor se vor depune până la data de 10 iunie orele 12 la secretariatul instituţiei.

Relaţii suplimentare  în  zilele de lucru intre orele 10 – 14 la tf.nr. 0266 -371457  

Miercurea Ciuc la data de 27.05.2022 

Director,

Hodos Laszlo