You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Erste Liga
Tények
Érdekesség

A hallgatás ideje lejárt

A hallgatás ideje lejárt. Hallgattunk.

Úgy gondoltuk, jobb lesz hallgatni, próbáljuk megadni az esélyt a fiainknak, hogy győzzenek. Hatalmas munkát tettek bele, le a kalappal előttük. Külön felemelő érzés volt látni azt, hogy a rengeteg gazemberség után is volt lelkierejük kezet fogni, megveregetni az ellenfél játékosainak vállát, gratulálni. Mert a jégkorong sport. Az ellenfél játékosai sportemberek.

Nem ők csaltak, ők is beletették a munkát, harcoltak. Jár nekik a tisztelet. Lejárt a meccs, a csalók győztek. Bebizonyították, hogy azt csinálnak velünk, amit akarnak. Rendkívül felháborodott vagyok. De hülye nem. Látta az egész Vákár Lajos közönsége, látta az egész város, láthatta az egész világ, mit műveltek velünk.

Lehet, hogy egy kép erről: 6 ember, jégkorongozó emberek és szöveg

Ugye ott van az ordas csalás a budapesti meccsen a Láday meg nem adott góljánál, és a Fradi megadott góljánál. Meg a legutóbbi. A videó fenn van a világhálón, mindenki látta. Kaptunk rá egy „szabálymagyarázatot”. Nem elég a csalás egyértelmű ténye, még magyarázzák is, mindezt úgy, hogy nem is az érvényes szabályt idézik, hanem valami mást. A „bírófőnök sem” és a bírók sem idézik az érvényes szabályt, szabályokat.

Megteszem én most lejjebb. Sajnos időm jó részét ezzel töltöttem, szabályok, szabálykönyvek olvasásával az elmúlt hónapokban, már-már kívülről fújom. Természetesen rákérdeztünk, mégis, mi volt ez?

Illetve szóltunk, kértük, hogy ne Soóst küldjék Csíkba. Gebei gyorsan megírta, semmi közünk ahhoz, kit küldenek Csíkba és richtig Soóst küldték. Értjük persze, meg is volt az eredménye, a csaló elvégezte a munkáját, elégedettek lehetnek.

Lehet, hogy egy kép erről: 6 ember, jégkorongozó emberek és szöveg

Ezúttal is elvette a teljesen szabályos gólunkat, a győzelmünket. Nem beszélve Soós egyéb ítéleteiről. Mielőtt megjönne Gebei „szabálymagyarázata”, megírom itt én a valódit, az igazat, az érvényes szabályokat. Óvni értelmetlen, el fogják utasítani, maximum megállapítják a bíró tévedett, de „újrajátszásra nincs lehetőség” és kalap. De lehet letesszük, legyen nyoma.

Nincs olyan, hogy „mindenki maga döntse el”, igazság csak egy van, érvényes szabály csak egy van, azt kell következetesen, becsületesen alkalmazni. Ide kívánkozik az újrajátszás esete is. A döntés az érvényes szabályok szerint tetszik, nem tetszik, helyes volt. De itt is van egy bökkenő. A mérkőzéseken kötelező a játékvezető-ellenőr jelenléte. Itt nem volt. Nem is játszhattuk volna le a meccset! Kértük a jegyzőkönyvet és a játékvezető-ellenőri jelentést. Azóta is küldik...

Lehet, hogy egy kép erről: 5 ember, jégkorongozó emberek és szöveg

De lássuk csak az első esetet, ugye erre csinálták, küldték, hazudták össze a videót, és a „szabálymagyarázatot”, tették ki az internetre alkalmatlanságuk bizonyítékait. Jobb lett volna lapítanak. Full hülyének néznek minket, a teljes jégkorongos társadalmat. Következzen hát egy szabályismertető Gebei Péter „bírófőnöknek”, a felkészített „bíróknak”, Soósnak, Siposnak, Suchnak, és mindenki másnak, aki ebben részt vett. Még egyszer hangsúlyozom, a csapatokkal, csapatvezetőkkel, ellenfelekkel semmi bajunk, remélem nekik is segítség lesz ez az ismertető (felkészül Brassó, ott is jön a feketeleves, nyugi).

No de mit is írnak a szabályzatok? (megjegyzéseim, fordításaim a szabályok között dőlt betűkkel vannak jelezve).

MJSZ Versenyszabályzat VIII. FEJEZET – JÁTÉKSZABÁLYOK 73. § Általános szabályok (1) Az MJSZ versenyrendszerében megrendezésre kerülő mérkőzéseken az IIHF által kiadott hivatalos szabálykönyvben előírt játékszabályok az érvényesek, a jelen Szabályzatban, illetve a versenykiírásokban foglalt eltérésekkel.

ERSTE Liga Versenyszabályzat 12. § IIHF szabályok (1) A Liga mérkőzésein az IIHF által kiadott hivatalos szabálykönyvben előírt játékszabályok az érvényesek, a jelen szabályzatban foglalt eltérésekkel.

Ugye világos? Na lássuk csak, hogy is van ez akkor, mit is ír az IIHF érvényes szabálykönyve? Kapus akadályozása, eredeti szöveg a 2023–2024-es szezonra érvényes szabálykönyvből. Ehhez tartoznak a mellékletek, melyek tisztázzák világosan, mikor mit kell ítélni, alább idézni fogom őket. Fordítások tőlem, kiemelve a releváns részleteket.

Lehet, hogy egy kép erről: 8 ember, jégkorongozó emberek és szöveg

69.1. INTERFERENCE ON THE GOALKEEPER – KAPUS AKADÁLYOZÁSA This rule is based on the premise that an attacking Player’s position, whether inside or outside the Goal Crease, should not, by itself, determine whether a goal should be allowed or disallowed. In other words, goals scored while attacking Players are standing in the Goal Crease may, in appropriate circumstances be allowed.

Ez a szabály azon az előfeltevésen, elven alapul, hogy a támadó játékos pozíciója, akár a gólterületen belül, akár azon kívül helyezkedik el, önmagában nem határozhatja meg, hogy egy gólt meg kell-e adni vagy sem. Más szavakkal, azok a gólok, amelyeket úgy szereznek, hogy a támadó játékosok a kaputérben állnak, a megfelelő körülmények között megadhatóak. Ez az apróság a Gebei videóból kimaradt.

Goals should be disallowed only if: (I) an attacking Player, either by their positioning or by a "relevant contact”, impairs the Goalkeeper’s ability to move freely within their Goal Crease or defend their goal; or (II) an attacking Player initiates intentional or deliberate contact with a Goalkeeper, inside or outside of their Goal Crease. “Incidental contact” with a Goalkeeper will be permitted, and resulting goals allowed, when such contact is initiated outside of the Goal Crease, provided the attacking Player has made a reasonable effort to avoid such contact.

Lehet, hogy egy kép erről: 3 ember, jégkorongozó emberek és szövegA gól megadását csak akkor lehet visszautasítani, ha: (I) egy támadó játékos akár a pozíciójával, akár a „releváns kontaktusával” rontja a kapus azon képességét, hogy szabadon mozogjon a kapujában vagy megvédje a kapuját; vagy (II) egy támadó játékos szándékos vagy szándékos érintkezést kezdeményez egy kapussal a kapujában vagy azon kívül. A kapussal való „véletlen (vétlen) érintkezés” megengedett, és az ebből eredő gólok érvényesek, ha az érintkezés a kaputerületen kívül történik, feltéve, hogy a támadó játékos észszerű erőfeszítéseket tett az ilyen érintkezés elkerülésére. Még egyszer: CSAK AKKOR.

The rule will be enforced exclusively in accordance with the on-ice judgement of the Referee(s), but may be subject to a Video Review: ➔ Rule 37 – Video Review, when applicable or to a Coach’s Challenge ➔ Rule 38 – Coach’s Challenge.

A szabályt kizárólag a játékvezető(k) jégen hozott ítéletével összhangban hajtják végre, de előfordulhat, hogy videóellenőrzésnek vetik alá: ➔ 37. szabály – Videó felülvizsgálata adott esetben, vagy edzői óvás ➔ 38. szabály – Edzői óvás.

For purposes of this rule, “contact / relevant contact” whether "incidental or otherwise", shall mean any contact that is made between or among a Goalkeeper and attacking Player(s), whether by means of a stick or any part of the body. The overriding rationale of this rule is that a Goalkeeper should have the ability to move freely within their Goal Crease without being hindered by the actions of an attacking Player. If an attacking Player enters the Goal Crease and, by their actions, impairs the Goalkeeper’s ability to defend their goal, and a goal is scored, the goal will be disallowed. If an attacking Player is in the Goal Crease and does not leave immediately, the Referee has the possibility to stop the game and the subsequent “face-off” shall take place at the nearest Neutral Zone Face-off Spot outside the Attacking Zone of the offending Team.

E szabály alkalmazásában az „érintkezés/releváns érintkezés” akár „véletlen, akár más módon” minden olyan érintkezést jelent, amely a kapus és a támadó játékos(ok) között vagy között jön létre, akár bottal, akár testrésszel.

Ennek a szabálynak az az észszerű indoka, hogy a kapusnak képesnek kell lennie arra, hogy szabadon mozogjon a kaputéren belül anélkül, hogy akadályozná őt egy támadó játékos.

Ha egy támadó játékos belép a kaputérbe, és cselekedetével rontja a kapus azon képességét, hogy megvédje a kapuját, és gólt szereznek, a gólt érvénytelenítik.

Ha egy támadó játékos a gólterületen van, és nem távozik azonnal, a játékvezetőnek lehetősége van megállítani a játékot, és az ezt követő „bedobás” a legközelebbi semleges zóna bedobási pontján kell kivitelezni a támadózónán kívül.

Lehet, hogy egy kép erről: 6 ember, jégkorongozó emberek és szöveg

Láday gólja

IIHF szabálykönyv 4-es melléklet 16-odik táblázat 69-es pont 5 E eset: Interference on the Goalkeeper Situations: Screening situations Situation 5 E An attacking Player plants themself on the crease line or outside the Goal Crease, as to obstruct the Goalkeeper’s vision and impair their ability to defend their goal, and a goal is scored. Goal is allowed.

A támadó játékos a kapuelőtér vonalán (!), vagy azon kívül helyezkedik el, azzal a szándékkal, hogy zavarja a kapust a látásban és zavarja a védésben és gól születik. A gól érvényes.

A videón világosan látszik, sem testtel, sem bottal nem ér a kapushoz, a vonalon áll.

If an attacking Player has been pushed, shoved, or fouled by a defending Player so as to cause them to come into contact with the Goalkeeper, such contact will not be deemed contact initiated by the attacking Player for purposes of this rule, provided the attacking Player has made a reasonable effort to avoid such contact.

Ha egy támadó játékost megtolt, lökött vagy szabálytalankodott vele szemben egy védekező játékos, úgy hogy ennek eredményeként az érintkezésbe kerül a kapussal, az ilyen érintkezés a jelen szabály értelmében nem minősül a támadó játékos által kezdeményezett érintkezésnek, feltéve, hogy a támadó játékos minden ésszerű erőfeszítést megtett az ilyen érintkezés elkerülésére.

Lehet, hogy egy kép erről: 6 ember, jégkorongozó emberek és szöveg

TABLE 16 · RULE 69 Interference on the Goalkeeper Situations Situation 3 – A Player forces another Player into the Goalkeeper, who is inside or outside the Goal Crease. Situation 3 A The attacking Player, after having made a reasonable effort to avoid contact, makes incidental contact with the Goal-keeper at the time a goal is scored. Goal is allowed.

Salló gól, állítólagos Levin szabálytalanság IIHF Szabálykönyv 16-odik táblázat 69-es melléklet 3-as pont 3 A eset

3. szituáció – Egy játékos egy másik játékost „kényszerít” (nem tudom jobban fordítani, de értjük :) a kapusba, aki a kaputéren belül vagy kívül van. A támadó játékos, miután reális erőfeszítéseket tett az érintkezés elkerülésére, véletlenül (vétlenül) kontaktusba kerül a kapussal a gólszerzés időpontjában. A gól érvényes. A Salló gól előtti szituációban a Fradi 25-ös játékosa bottal rávág és a bot tollával meghúzza Levint, aki ennek köszönhetően megpördül és vétlenül összeütközik Arannyal, aki elejti a botját.

Gól!

Írta: Papp Előd, a Csíkszeredai Sportklub vezetőségi tagja