You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Erste Liga
Tények
Érdekesség

Játékvezetői műhibára hivatkozva BJAHC-CSÍKSZEREDA ÚJRAJÁTSZÁST RENDELT EL A VERSENYIRODA

V E R S E N Y I R O D A  H A T Á R O Z A T A

A Magyar Jégkorong Szövetség Versenyirodája megvizsgálta az Erste Liga EL243 számú,Budapest Jégkorong Akadémia HC – Sport Club Csíkszereda mérkőzés kapcsán a Budapest Jégkorong Akadémia által benyújtott óvást, amelyben foglaltak alapján játékvezetői műhiba gyanúja merült fel. A vizsgálat eredményeként a Versenyiroda akként határozott, hogy a Budapest Jégkorong Akadémia HC csapata által benyújtott óvásnak helyt ad és az EL243 Budapest Jégkorong Akadémia HC – Sport Club Csíkszereda Erste Liga negyeddöntő mérkőzés újrajátszását rendeli el.

 

A Versenyiroda jelen határozatba foglalt döntése ellen két munkanapon belül nyújtható be fellebbezés az MJSZ főtitkárához az Erste Liga Versenyszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott fellebbezési díj befizetésének egyidejű igazolásával. Jelen határozat elektronikus úton kerül közlésre.

I N D O K L Á S

Az EL243 Budapest Jégkorong Akadémia HC – Sport Club Csíkszereda Erste Liga negyeddöntő mérkőzés 2024. március 9-én (szombaton) került megrendezésre a budapesti Vasas Jégcentrumban. A hivatalos jegyzőkönyv tanúsága szerint találkozó 20:04-kor ért véget. A Budapest Jégkorong Akadémia HC óvását 2024. március 10-én (vasárnap) 13:47-kor nyújtotta be az MJSZ Versenyirodájához, mellyel egyidejűleg megküldte az óvási díj befizetésére vonatkozó igazolást is. Az óvás alapjául a csapat játékvezetői műhibát jelölt meg és a találkozó
újrajátszását kezdeményezte.


Az Erste Liga Versenyszabályzatának 74.§ (1) és (3) bekezdése alapján a Budapest Jégkorong Akadémia HC óvása a formai követelményeknek eleget tett, így a Versenyiroda által érdemben elbírálható.


Az MJSZ Versenyirodája a döntés meghozatala során az alábbi szabályzatokat, illetve bizonyítékokat vizsgálta:
• az Erste Liga Versenyszabályzatát,
• a Magyar Jégkorong Szövetség Versenyszabályzatát,
• a Nemzetközi Jégkorong Szövetség 2023-24-ben érvényes Hivatalos Szabálykönyvét (a
továbbiakban: IIHF Szabálykönyv),
• az esetről készült videófelvételt,
• az MJSZ referee in chief-jének nyilatkozatát.


A szabályzatok, a nyilatkozatok és a videófelvétel megvizsgálását követően a Versenyiroda az alábbi megállapításokra jutott. A mérkőzés rendes játékidejének utolsó percében, 59:31-nél a Sport Club Csíkszereda 2-es
számú játékosa, Rutkowski, Troy Neil ellen a kapu szándékos elmozdítása miatt 2 perces kisbüntetést szabtak ki.
A kapu szándékos elmozdítására a játékidő utolsó két percében az IIHF Szabálykönyv 63.6 pontja az irányadó, amely szerint:
„63.6. BÜNTETŐLÖVÉS Ha a rendes játékidőben már nem kerülhet sor a büntetés letöltésére azért, mert letelik a játékidő, vagy egyéb büntetések is kiszabásra kerültek; és ezért a saját kapu szándékos elmozdítása miatt kiszabott kisbüntetés a mérkőzés rendes játékidején belül vagy a hosszabbítás során teljes egészében nem tölthető le; büntetőlövést kell ítélni a vétkes csapat ellen.”


A Versenyszabályzat 81.§ (11) bekezdése szerint:
„(11) Műhibát akkor követ el a játékvezető illetve az egyesületi versenybíróság, ha a) a saját mérlegelését kizáró helyzetben más ítéletet hoz, mint amit a játékszabályok az adott esetre előírnak, vagy b) a szabályok által kötelezően előírt ítéletet nem hozza meg.”

A fentiek alapján megállapítható, hogy a játékvezetők a mérkőzés 59:31 percében történt akciót szabálytalannak ítélték meg, azonban nem a szabályok által kötelezően előírt szankciót (büntetőlövést), hanem egy attól eltérő büntetést (kisbüntetést) szabtak ki. A vonatkozó szabályok alapján játékvezetői műhiba történt, mely kapcsán a Versenyiroda a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.


Jelen döntéssel a Budapest Jégkorong Akadémia HC – Sport Club Csíkszereda Erste Liga negyeddöntő párharc 0:1-es összesített eredményről folytatódok 2024. március 12-én. Az óvással érintett mérkőzés újrajátszására – szükség esetén – 2024. március 21-én (csütörtökön) kerül sor, a budapesti Vasas Jégcentrumban.


A fellebbezési jogot az Erste Liga Versenyszabályzat 73.§-a biztosítja.
Budapest, 2024. március 11.